Historia kryptosporydiozy cz. 2

width=250Różnica w dominujących gatunkach Cryptosporidium obserwowana pomiędzy miejscami jest uderzająca i sugeruje określone tryby ekspozycji. Nasze odkrycie, że C. meleagridis dominuje w Mirzapur, kontrastuje z wcześniejszą pracą pokazującą C. hominis jako najbardziej rozpowszechniony gatunek na tym wiejskim obszarze; jednak w tym badaniu oceniano stolec pobrany podczas umiarkowanej do ciężkiej biegunki. Cryptosporidium meleagridis jako przyczyna biegunki leczonej medycznie opisano w różnych regionach geograficznych, w tym w Peru, Chinach i Kambodży, gdzie stanowiła 23% stolców dodatnich od Cryptosporidium. Według naszej wiedzy, nasze dane z obszarów wiejskich Bangladeszu są pierwszym opisem C. meleagridis jako głównego gatunku zakażającego dzieci przy braku biegunki, ale potencjalnie związanego z niedoborem wzrostu dziecka. Sugeruje to dotychczas nierozpoznany ciężar subklinicznej kryptosporydiozy przypisywanej gatunkowi uważanemu wcześniej za niezbyt często ludzki patogen. Odkrycie to ma znaczący wpływ na interwencje mające na celu zmniejszenie zachorowalności na Cryptosporidium. Szczepionki nakierowane na C. hominis mogą zmniejszać jawną kryptosporydiozę biegunkową, jednak nieskutecznie zapobiegają rozwojowemu osłabieniu związanemu z Cryptosporidium, jeśli utrzyma się subkliniczna choroba spowodowana innymi gatunkami.
[więcej w: znamię suttona, pcm prudnik, derminax opinie ]