Przeciwzapalne efekty statyn

Ridker i jego współpracownicy (wydanie z 28 czerwca) wykazali, że częstość ostrych incydentów wieńcowych u pacjentów z wyjściowym poziomem cholesterolu lipoprotein o małej gęstości (LDL) poniżej 149,1 mg na decylitr i poziomem białka reaktywnego względem C powyżej 0,16 mg na decylitr był wyższy wśród osób otrzymujących placebo niż wśród leczonych lowastatyną w badaniu Air Force / Texas Cor...

Zbiorcza analiza chemioterapii adiuwantowej w przypadku raka okrężnicy wywołanej resektami u pacjentów w podeszłym wieku czesc 4

Podstawowa analiza skuteczności składała się z modelu regresji proporcjonalnych hazardów Coxa, 31 stratyfikowanego zgodnie z badaniem, w tym warunków dotyczących wieku, leczenia i interakcji wieku do leczenia. Oparte na wieku analizy powtarzano z wiekiem jako zmienną dychotomiczną (.70 lub> 70 lat) i zmienną ciągłą. Ważność założeń dotyczących proporcjonalnych zagrożeń została zbadana za pomoc...

Niedopuszczalne jest bezposrednie ukladanie przewodów pod twarda podloga na podlozu betonowym

W zakresie położnictwa i ginekologii: zasady praktyki, Ling i Duff rozpoznali gwałtowne zmiany w opiece zdrowotnej kobiet i zebrali książkę o treści, napisaną zarówno przez wieloletnich ekspertów, jak i nowszą generację ekspertów. To nie jest tradycyjny podręcznik położnictwa i ginekologii. Jest skierowany do praktyków, ale może również służyć jako cenne źródło niektórych nowych zintegrowa...

Najnowsze zdjęcia w galerii rollmasaz-lodz:

331#rozedma podskórna , #padaczka pourazowa objawy , #odma płucna powikłania , #odma podskórna leczenie , #odma podskorna , #tuberkulina , #kwas paraaminosalicylowy , #uwiąd starczy objawy , #porażenie nerwu przeponowego , #hipoglikemia pierwsza pomoc ,