Powszechna dystrybucja zakażeń układu moczowego wywołana przez wielolekoodporną grupę klonów Escherichia coli czesc 4

Wyniki analizy odcisków palców izolatów Escherichia coli otrzymanych od kobiet z zakażeniami dróg moczowych w Kalifornii, Michigan i Minnesocie. Pięćdziesiąt pięć z 255 izolatów E. coli (22 procent) było opornych na trimetoprim-sulfametoksazol (tabela 1). Wszystkie 55 odpornych izolatów, które pochodziły od 47 kobiet i 50 wrażliwych izolatów, od 49 innych...

Nongenetic Male Pseudohermaphroditism and Reduced Prenatal Growth

Większość przypadków męskiego pseudohermafrodytyzmu ma genetyczne pochodzenie.1 Nie ustalono nienaenetycznego wariantu zaburzenia, charakteryzującego się zmniejszonym wzrostem prenatalnym i brakiem dowodów na jakiekolwiek wady rozwojowe lub endokrynopatię2.
Przedstawiamy tutaj parę bliźniaków (kariotyp, 46, XY), urodzonych w terminie po prawidłowej ci...

Najnowsze zdjęcia w galerii rollmasaz-lodz:

331#rozedma podskórna , #padaczka pourazowa objawy , #odma płucna powikłania , #odma podskórna leczenie , #odma podskorna , #tuberkulina , #kwas paraaminosalicylowy , #uwiąd starczy objawy , #porażenie nerwu przeponowego , #hipoglikemia pierwsza pomoc ,