Pacjenci z wysokim ryzykiem zgonu po operacji zmniejszenia objętości płuc ad 6

Dla każdej analizy różnica pomiędzy grupami była znacząca (P <0,001, P <0,001, a P = 0,005), odpowiednio, testem log-rank. Tabela 3. Tabela 3. Przyczyny śmierci i stan wentylacji mechanicznej w momencie zgonu u pacjentów wysokiego ryzyka. Ogólny wskaźnik śmiertelności wynosił 0,43 zgonów na osobę rocznie w grupie pacjentów poddanych zabiegowi chirurgicznemu, w porównaniu do 0,11 zgonów na osobę rocznie u osób wyznaczonych do leczenia medycznego (względne ryzyko zgonu, 3,9; przedział ufności 95%, 1,9 do 9,0 ) (Tabela 2). Wskaź...

Wpływ wieku na początku chelatacji żelaza Terapia funkcji gonad w -talasemii Major czesc 4

Sześć z nich miało pierwotny brak miesiączki, a jeden miał trzy lata wtórnego braku miesiączki po pięciu latach regularnej menstruacji. U wszystkich siedmiu kobiet z brakiem miesiączki stężenia estradiolu były w zakresie przed okresem dojrzewania i występowały odpowiedzi hipogonalne (mniej niż dwukrotność poziomów podstawowych) w kierunku badania GnRH (ryc. 1). Sześciu z 13 mężczyzn w wieku od 20 do 32 lat miało objętość jąder poniżej 12 ml, poziom testosteronu w surowicy wynosił od 0,8 do 3,3 nmol na litr oraz niewystarczające odp...

Wartość prognostyczna peptydu natriuretycznego typu B u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi czesc 4

Podstawowa charakterystyka kliniczna według kwartyla poziomu peptydu natriuretycznego typu B. W analizach jednoczynnikowych wyższy poziom podstawowego peptydu natriuretycznego typu B wiązał się ze starszym wiekiem, płcią żeńską, rasą białą oraz historią nadciśnienia, niewydolności serca i choroby naczyniowej; poziom peptydu natriuretycznego typu B był odwrotnie skorelowany z historią hipercholesterolemii i obecnego palenia (tabela 1). Pacjenci z wyższym poziomem peptydu natriuretycznego typu B byli bardziej niż osoby z niższymi poziomami w ...

Sledzie swieze z grzybami

W swojej recenzji, Mannucci i Tuddenham (wydanie z 7 czerwca) omawiają zastosowanie rekombinowanych czynników krzepnięcia do leczenia hemofilii. Po wprowadzeniu tych produktów przewidywano, że nie będzie niewyczerpanej podaży bezpiecznych czynników. Liderzy naukowi i świeccy z National Hemophilia Foundation i World Federation of Hemophilia zapowiadali te produkty jako optymalną terapię.
Ponieważ od dawna wiadomo, że choroby wirusowe mogą przenosić się z człowieka na człowieka, produkty krwiopochodne człowieka uznano za mniej niż ca...

Najnowsze zdjęcia w galerii rollmasaz-lodz:

331#odma podskórna leczenie , #odma podskorna , #tuberkulina , #kwas paraaminosalicylowy , #uwiąd starczy objawy , #porażenie nerwu przeponowego , #hipoglikemia pierwsza pomoc , #odma podskórna , #rollmasaż efekty , #pląsawica sydenhama ,