Komputerowy system przypomnień w celu zwiększenia korzystania z profilaktycznej opieki hospitalizowanych pacjentów

Chociaż są one opłacalne, środki zapobiegawcze są w pełni wykorzystywane. Szczepionka pneumokokowa jest związana ze zmniejszeniem częstości hospitalizacji, zmniejszeniem odsetków bakteriemii i oszczędnościami kosztów u pacjentów w wieku co najmniej 65 lat, 1-3 jednak szczepionka jest podawana tylko 45 procentom takich pacjentów.4 Podobnie, tylko 66 procent p...

Klasyk mi się marzy.

Korzyści płynące z terapii opartej na fluorouracylu w leczeniu raka okrężnicy w stopniu II są niejasne, chociaż wiele badań pozwala na rejestrację pacjentów po resekcji choroby II lub III stadium.22,23 Starsi pacjenci z rakiem jelita grubego stopnia II lub III są zarówno rzadziej, jak i otrzymywali chemioterapię adiuwantową niż młodsi pacjenci.24 Na przyk...

Najnowsze zdjęcia w galerii rollmasaz-lodz:

331#tuberkulina , #kwas paraaminosalicylowy , #uwiąd starczy objawy , #porażenie nerwu przeponowego , #hipoglikemia pierwsza pomoc , #odma podskórna , #rollmasaż efekty , #pląsawica sydenhama , #afazja amnestyczna , #olx czaplinek ,