Przeciwzapalne efekty statyn

Ridker i jego współpracownicy (wydanie z 28 czerwca) wykazali, że częstość ostrych incydentów wieńcowych u pacjentów z wyjściowym poziomem cholesterolu lipoprotein o małej gęstości (LDL) poniżej 149,1 mg na decylitr i poziomem białka reaktywnego względem C powyżej 0,16 mg na decylitr był wyższy wśród osób otrzymujących placebo niż w...

Pojedynczy cykl rytuksymabu w leczeniu ciężkiego pęcherzyca ad 5

Ryzyko rozwoju nowych trudności z mobilnością lub zręcznością w okresie od 1992 do 1996 roku. Nowe trudności z mobilnością były bardziej prawdopodobne w przypadku osób regularnie i okresowo nieubezpieczonych w latach 1992-1996 niż u uczestników z ciągłym ubezpieczeniem (Tabela 3). Skorygowane ryzyko względne było większe dla tych, którzy...

Najnowsze zdjęcia w galerii rollmasaz-lodz:

331#lorkaseryna , #rozedma podskórna , #padaczka pourazowa objawy , #odma płucna powikłania , #odma podskórna leczenie , #odma podskorna , #tuberkulina , #kwas paraaminosalicylowy , #uwiąd starczy objawy , #porażenie nerwu przeponowego ,