Rozedma śródpiersia po Organie Saxa

Ostatnio opiekowaliśmy się 24-letnim mężczyzną przyjętym do izby przyjęć z objawami dyskomfortu w piersi, duszności, trudności w połykaniu i zmianą mowy. Pacjent stwierdził, że był dobrze do wieczora przed przyjęciem, kiedy po raz pierwszy zauważył te objawy po trzech godzinach energicznego grania na saksofonie. Jego historia medyczna nie była niczym wyjąt...

Skuteczność immunomodulacyjna i przeciwdrobnoustrojowa dożylnej immunoglobuliny w transplantacji szpiku kostnego ad

Początkowa szybkość infuzji wynosiła 0,02 ml na kilogram na minutę przez 30 minut. Szybkość zwiększono do 0,04 ml na kilogram na minutę przez 30 minut, a następnie do końcowego maksimum 0,08 ml na kilogram na minutę. Wykorzystano dziesięć niewyselekcjonowanych partii dostępnej komercyjnie dożylnej immunoglobuliny (Gamimune N [Cutter Biological, Berkeley, CA],...

Najnowsze zdjęcia w galerii rollmasaz-lodz:

300#lorkaseryna , #rozedma podskórna , #padaczka pourazowa objawy , #odma płucna powikłania , #odma podskórna leczenie , #odma podskorna , #tuberkulina , #kwas paraaminosalicylowy , #uwiąd starczy objawy , #porażenie nerwu przeponowego ,