Pacjenci z wysokim ryzykiem zgonu po operacji zmniejszenia objętości płuc ad 7

Dwadzieścia trzy procent spośród 31 pacjentów w grupie poddanej zabiegowi chirurgicznemu zwiększyło dystans pokonany w ciągu sześciu minut o ponad 53,9 m (177 stóp) – minimalna klinicznie istotna różnica23 – w porównaniu z zaledwie 4 procentami 24 pacjentów w ramach terapii medycznej grupa (P = 0,06). Pacjenci w grupie poddanej zabiegowi mieli średni wzrost o 5,5 . 6,9 procent przewidywanej wartości FEV1 (mierzonej u 34 pacjentów), podczas gdy pacjenci z grupy medycznej mieli średni spadek o 0,4 . 1,9 procent (mierzony u 26 pacjentów) (P <0,001). Trzydzieści pięć procent z 34 pacjentów w grupie operacyjnej miało wzrost FEV1 o co najmniej 200 ml w ciągu sześciu miesięcy, w porównaniu z żadnym z 26 pacjentów w grupie leczenia medycznego (P = 0,001). Wynik dla kwestionariusza jakości dobrego samopoczucia zmniejszył się o 0,01 jednostki w obu grupach po sześciu miesiącach (P = 0,94). Dyskusja
Raport ten identyfikuje charakterystykę pacjentów, u których występuje duże ryzyko zgonu po zabiegu chirurgicznym zmniejszającym objętość płuc i którzy czerpią niewielkie korzyści z zabiegu. Ci pacjenci mieli FEV1, który wynosił nie więcej niż 20 procent ich przewidywanej wartości i albo homogenną rozedmę płuc, albo zdolność dyfundującą tlenku węgla, która wynosiła nie więcej niż 20 procent ich przewidywanej wartości. W ciągu 30 dni po zabiegu zmarło 16 procent pacjentów w tej grupie. Po sześciu miesiącach tylko 33 procent pacjentów w grupie chirurgicznej miało poprawę wydolności wysiłkowej; 23 procent nie miało ani zmiany, ani zmniejszenia zdolności wysiłkowej, 8 procent nie mogło ukończyć testów, a 35 procent zmarło. Jakość życia związana ze zdrowiem poprawiła się tylko u 28 procent tych pacjentów, z 72 procentami umierającymi lub bez zmiany lub obniżenia jakości życia. Grupa medyczno-terapeutyczna miała większy odsetek słabych wyników funkcjonalnych, ale mniej zgonów.
Nasza analiza wyników funkcjonalnych uwzględniała zgony i brakujące dane. Zastosowaliśmy to podejście, ponieważ badania, w których nie uwzględnia się pacjentów, którzy zmarli lub którzy nie są w stanie ukończyć badania, mogą mieć stronnicze wyniki.12,29 W naszym badaniu więcej pacjentów chirurgicznych zmarło, podczas gdy więcej pacjentów medycznych nie było w stanie wykonać testów czynnościowych. Pacjenci, którzy nie ukończyli badania, ale nie dostarczyli informacji o tym, dlaczego przeoczyli test, otrzymali taki sam status czynnościowy, jak ci, którzy byli uznani za zbyt chorych, aby ukończyć test. Kiedy odpowiadaliśmy za zgony i brakujące informacje, nie było znaczącej różnicy w rozkładzie wyników funkcjonalnych między grupami. Kiedy analizowaliśmy tylko osoby, które przeżyły, nastąpiła niewielka poprawa FEV1, wydolność wysiłkowa, a dystans szedł w ciągu sześciu minut w grupie operacyjnej.
Nasze odkrycia mają oczywiste znaczenie dla selekcji pacjentów w chirurgii zmniejszającej objętość płuc. Żadna pojedyncza cecha właściwie nie określa grupy pacjentów, dla których operacja stanowi wysokie ryzyko. Analizy wrażliwości przy użyciu różnych progów dla FEV1 i zdolności dyfuzji tlenku węgla oraz kombinacji zmiennych sugerują, że nasze kryteria dla pacjentów wysokiego ryzyka są prawie optymalne. Przy wyborze pacjentów do operacji stosowaliśmy testy kliniczne dostępne dla praktyków społeczności
[hasła pokrewne: zaburzenia orientacji, żyj chwilą po angielsku, otepienie starcze ]
[podobne: rumień borelioza, pylorostenoza, biomed bolesławiec ]