Związane z ciążą białko osocza A jako marker ostrych zespołów wieńcowych czesc 4

Krzywa ROC wskazuje zatem prawdopodobieństwo prawdziwego wyniku dodatniego jako funkcję prawdopodobieństwa wyniku fałszywie dodatniego dla wszystkich możliwych wartości progowych. Obszar pod krzywą ROC ocenia względną dokładność dwóch testów diagnostycznych. Obszar 0,5 wskazuje, że wyniki testu nie są lepsze niż wyniki uzyskane przypadkowo, podczas gdy obszar 1,0 wskazuje na doskonale czuły i specyficzny test. Obszary pod krzywą dla poziomów białka PAPP-A i C-reaktywnego porównano zgodnie z metodą DeLonga i wsp. [19]. Wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Wszystkie wartości P są dwustronne. Wyniki
Ekspresja PAPP-A w niestabilnych płytkach
Ryc. 1. Ryc. 1. Ekspresja białka plazmatycznego A związanego z ciążą (PAPP-A) w niestabilnych i stabilnych blaszkach miażdżycowych naczyń wieńcowych. Ekspresję PAPP-A określono immunohistochemicznie przez barwienie przeciwciałem monoklonalnym PAPP-A antyludzkim (obszary czerwono-brązowe). Panel A pokazuje PAPP-A w okolicy zapalnej barku gęsto infiltrowanej przez makrofagi. Naciek zapalny występuje między rdzeniem cholesterolu (grot strzałki) a skrzepliną światła (gwiazdka). W panelu B występuje intensywne wybarwianie PAPP-A w obrębie komórek mięśni gładkich w kształcie wrzeciona oraz w macierzy pozakomórkowej erodowanej płytki nazębnej. W panelu C PAPP-A jest obecny w nie-kodowanych komórkach śródbłonka erodowanej płytki. W panelu D PAPP-A jest nieobecny w stabilnej płytce nazębnej. Pasek jest równy 50 .m.
Cztery pęknięte blaszki i cztery erodowane płytki zidentyfikowano jako niestabilne zmiany chorobowe w tętnicach uzyskane podczas autopsji u ośmiu pacjentów. Zidentyfikowano również cztery stabilne płytki. Nie było znaczących różnic w całkowitej powierzchni blaszek między pękniętymi płytkami (średnia, 7,1 . 1,4 mm2), zniszczonymi płytkami (średnia, 8,0 . 3,7 mm2) i stabilnymi łysinkami (średnia, 5,7 . 2,1 mm2). W blaszkach z dużymi rdzeniami lipidów i pęknięciem nasadki, barwienie dla PAPP-A występowało głównie w zapalnym rejonie barkowym (Figura 1A), w obszarach otaczających rdzeń lipidowy, i umiejscowione komórkami CD68-dodatnimi (nie pokazano). W włóknistych płytkach z powierzchowną erozją zidentyfikowano PAPP-A w komórkach mięśni gładkich w kształcie wrzecion zawierających .-aktynę (nie pokazano), w macierzy pozakomórkowej (Figura 1B) i w nie-kodowanych komórkach śródbłonka (Figura 1C). Ilościowa analiza obrazu wykazała, że poziom ekspresji PAPP-A w włóknistych erodowanych płytkach przewyższał poziom w pękniętych płytkach (28,3 . 16,8% wobec 18,5 . 8,0%), ale różnica nie była statystycznie istotna (P = 0,34). PAPP-A był nieobecny lub tylko minimalnie wyrażany w stabilnych płytkach (Figura 1D). Ilościowa analiza obrazu wykazała, że poziom ekspresji PAPP-A był znacząco niższy w stabilnych płytkach (3,2 . 1,9%) niż w pękniętych płytkach (P = 0,01) lub w płytkach erodowanych (P = 0,02).
Circulating Marker Proteins w ostrych zespołach wieńcowych
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów. Aby ustalić, czy obfite ekspresje PAPP-A w niestabilnych płytkach mogą się przekładać na podwyższone poziomy krążenia, mierzyliśmy poziomy PAPP-A u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi (zawał mięśnia sercowego i niestabilna dławica piersiowa) oraz u osób w stanie stabilnym (u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową). i kontrole bez miażdżycy)
[podobne: odma podskórna, lorkaseryna, zioła na rwę kulszową ]
[hasła pokrewne: vericaust opinie, okulus bielsko, swissmed jaśkowa dolina ]